รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 62.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 62 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
51 HKC ฮ่องกง แอร์ คาร์โก้ แคริเออร์ จำกัด 01/05/2561
52 HKE บริษัท ฮ่องกง เอ็กเพรส แอร์เวย์ส จำกัด 01/11/2557
53 HVN เวียดนาม แอร์ไลน์ เจเอสซี 01/12/2552
54 HXA สายการบิน ไชน่า เอ็กซ์เพรส แอร์ไลน์ส 01/09/2562
55 IGO อินเตอร์โกลบ เอวิเอชั่น จำกัด 08/09/2554
56 IRM มาฮาน แอร์ 01/07/2543
57 JAL บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2557
58 JCC บริษัท เจซี (แคมโบเดีย) อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2561
59 JJA เจจู แอร์ 01/08/2552
60 JNA จิน แอร์ 01/05/2553
61 JSA เจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส พี ที อี จำกัด 01/02/2552
62 JST เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส พีทีวาย จำกัด 24/03/2551
63 KAC บริษัท สายการบินคูเวต คอร์เปอเรชั่น 01/01/2557
64 KAL สายการบิน เกาหลี 01/01/2557
65 KLM เคแอลเอ็ม รอยัล ดัทช์ แอร์ไลน์ 01/01/2557
66 KME คัมโบเดีย แอร์เวย์ 01/08/2562
67 KMI บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด 01/02/2558
68 KNA คุนหมิง แอร์ไลน์ส 01/02/2561
69 KQA เคนย่า แอร์เวย์ส พีแอลซี 01/03/2548
70 KZR บริษัท แอร์ แอสตาน่า จอยท์ สต็อก จำกัด 01/06/2550
71 LAO สายการบินลาว 01/01/2557
72 LKE บริษัท ยูนนาน ลัคกี้ แอร์ จำกัด 01/01/2560
73 MAB มาเลเซีย แอร์ไลน์ส เบอร์ฮัด 01/01/2557
74 MKR บริษัท หลานเหมย แอร์ไลน์ส (แคมโบเดีย) จำกัด 01/08/2561
75 MMA เมียนมาร์ แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล 15/08/2536
76 MSR อียิปต์แอร์ 01/01/2557
77 MXD มาลินโด้ แอร์เวย์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/03/2559
78 NCA บริษัท นิปปอน คาร์โก้ แอร์ไลน์ส จำกัด 06/11/2532
79 NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 23/07/2547
80 NWS นอร์ดวินด์ แอร์ไลน์ส 01/07/2560
81 OKA บริษัท โอเค แอร์ไลน์ส จำกัด 01/11/2558
82 OMA โอมาน แอร์ (เอสเอโอซี) 01/05/2551
83 PAL ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ 01/08/2544
84 PIC บริษัท เจ็ทสตาร์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เอวิเอชั่น จอยท์สต็อค 11/01/2558
85 QFA แควนตัส แอร์เวย์ จำกัด 01/01/2557
86 QTR บริษัท กาตาร์ แอร์เวย์ส 01/02/2544
87 RBA รอยัล บรูไน แอร์ไลน์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/01/2557
88 REU แอร์ ออสทราล 02/04/2554
89 RGE รีเจ้นท์ แอร์เวย์ 01/05/2558
90 RJA อาเลีย-เดอะรอยัล จอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส 01/01/2557
91 RLH รุ่ยลี่ แอร์ไลน์ส 01/08/2561
92 RNA บริษัท เนปาล แอร์ไลน์ 01/01/2557
93 SBI ไซบีเรีย แอร์ไลน์ส 01/12/2546
94 SEJ สไปซ์เจ็ท จำกัด 01/03/2559
95 SIA สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส 01/11/2546
96 SLK บริษัท ซิลค์แอร์ (สิงคโปร์) ไพรเวท จำกัด 01/01/2557
97 SVR อูราล แอร์ไลน์ส 01/02/2560
98 SWR สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ ไลน์ส 01/04/2545
99 TAX บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด 18/09/2557
100 TGW สกู๊ต ไทเกอร์แอร์ พีทีอี จำกัด 01/08/2549