รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 62.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 62 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
51 JNA จิน แอร์ 01/05/2553
52 AIC แอร์ อินเดีย 31/10/2553
53 CKK ไชน่า คาร์โก้ แอร์ไลน์ 01/12/2553
54 CRK ฮ่องกง แอร์ไลน์ส จำกัด 01/02/2554
55 REU แอร์ ออสทราล 02/04/2554
56 CSH เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ส 01/05/2554
57 IGO อินเตอร์โกลบ เอวิเอชั่น จำกัด 08/09/2554
58 CHH ไห่หนาน แอร์ไลน์ โฮลดิ้ง คอมพานี ลิมิเต็ด 01/10/2554
59 TWB บริษัท ทีเวย์ แอร์ จำกัด 14/10/2554
60 ESR อีสตาร์ เจ็ท 01/05/2555
61 CQH สปริง แอร์ไลน์ส 10/08/2555
62 DKH บริษัท จุนเหยา แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2556
63 UAE สายการบินเอมิเรตส์ 01/01/2557
64 MSR อียิปต์แอร์ 01/01/2557
65 RNA บริษัท เนปาล แอร์ไลน์ 01/01/2557
66 KAC บริษัท สายการบินคูเวต คอร์เปอเรชั่น 01/01/2557
67 SLK บริษัท ซิลค์แอร์ (สิงคโปร์) ไพรเวท จำกัด 01/01/2557
68 KAL สายการบิน เกาหลี 01/01/2557
69 KLM เคแอลเอ็ม รอยัล ดัทช์ แอร์ไลน์ 01/01/2557
70 GFA บริษัท กัลฟ แอร์ บี.เอส.ซี จำกัด 01/01/2557
71 GIA การูด้า อินโดนีเซีย แอร์เวย์ 01/01/2557
72 QFA แควนตัส แอร์เวย์ จำกัด 01/01/2557
73 BOX สายการบิน แอโรว์โลจิค จีเอ็มบีเอช 01/01/2557
74 LAO สายการบินลาว 01/01/2557
75 RBA รอยัล บรูไน แอร์ไลน์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/01/2557
76 MAB มาเลเซีย แอร์ไลน์ส เบอร์ฮัด 01/01/2557
77 JAL บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2557
78 RJA อาเลีย-เดอะรอยัล จอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส 01/01/2557
79 BTN สายการบินภูฐานแอร์ไลน์ (บริษัท ทาชิ แอร์ จำกัด) 01/05/2557
80 VJC บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์ สต๊อค จำกัด 01/06/2557
81 THD บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 11/07/2557
82 TAX บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด 18/09/2557
83 CSC เสฉวน แอร์ไลน์ส 01/10/2557
84 HKE บริษัท ฮ่องกง เอ็กเพรส แอร์เวย์ส จำกัด 01/11/2557
85 TLM บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด 01/11/2557
86 PIC บริษัท เจ็ทสตาร์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เอวิเอชั่น จอยท์สต็อค 11/01/2558
87 KMI บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด 01/02/2558
88 RGE รีเจ้นท์ แอร์เวย์ 01/05/2558
89 CSZ บริษัท เซินเจิ้น แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2558
90 OKA บริษัท โอเค แอร์ไลน์ส จำกัด 01/11/2558
91 MXD มาลินโด้ แอร์เวย์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/03/2559
92 SEJ สไปซ์เจ็ท จำกัด 01/03/2559
93 DQA สายการบิน มัลดิเวียน 28/04/2559
94 UBA บ. เมียนมาร์ แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 21/05/2559
95 CDG สายการบินซานตง แอร์ไลน์ส 01/08/2559
96 TVJ บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด 16/12/2559
97 LKE บริษัท ยูนนาน ลัคกี้ แอร์ จำกัด 01/01/2560
98 SVR อูราล แอร์ไลน์ส 01/02/2560
99 NWS นอร์ดวินด์ แอร์ไลน์ส 01/07/2560
100 UBG ยูเอส บังคลา แอร์ไลน์ส 04/08/2560