รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 112.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 112 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
1 EPA ดงไห่ แอร์ไลน์ 01/01/2563
2 HXA สายการบิน ไชน่า เอ็กซ์เพรส แอร์ไลน์ส 01/09/2562
3 KME คัมโบเดีย แอร์เวย์ 01/08/2562
4 CBG กวางซี เบบู กลัฟ แอร์ไลน์ 02/07/2562
5 GOW โก แอร์ไลน์ส (อินเดีย) ไพรเวท ลิมิเต็ด 01/07/2562
6 JCC บริษัท เจซี (แคมโบเดีย) อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2561
7 RLH รุ่ยลี่ แอร์ไลน์ส 01/08/2561
8 MKR บริษัท หลานเหมย แอร์ไลน์ส (แคมโบเดีย) จำกัด 01/08/2561
9 CXA สายการบินเซียเหมิน 01/07/2561
10 HKC ฮ่องกง แอร์ คาร์โก้ แคริเออร์ จำกัด 01/05/2561
11 KNA คุนหมิง แอร์ไลน์ส 01/02/2561
12 APJ พีช เอวิเอชั่น ลิมิเต็ด 01/09/2560
13 UBG ยูเอส บังคลา แอร์ไลน์ส 04/08/2560
14 NWS นอร์ดวินด์ แอร์ไลน์ส 01/07/2560
15 SVR อูราล แอร์ไลน์ส 01/02/2560
16 LKE บริษัท ยูนนาน ลัคกี้ แอร์ จำกัด 01/01/2560
17 TVJ บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด 16/12/2559
18 CDG สายการบินซานตง แอร์ไลน์ส 01/08/2559
19 UBA บ. เมียนมาร์ แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 21/05/2559
20 DQA สายการบิน มัลดิเวียน 28/04/2559
21 MXD มาลินโด้ แอร์เวย์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/03/2559
22 SEJ สไปซ์เจ็ท จำกัด 01/03/2559
23 OKA บริษัท โอเค แอร์ไลน์ส จำกัด 01/11/2558
24 CSZ บริษัท เซินเจิ้น แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2558
25 RGE รีเจ้นท์ แอร์เวย์ 01/05/2558
26 KMI บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด 01/02/2558
27 PIC บริษัท เจ็ทสตาร์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เอวิเอชั่น จอยท์สต็อค 11/01/2558
28 HKE บริษัท ฮ่องกง เอ็กเพรส แอร์เวย์ส จำกัด 01/11/2557
29 TLM บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด 01/11/2557
30 CSC เสฉวน แอร์ไลน์ส 01/10/2557
31 TAX บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด 18/09/2557
32 THD บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 11/07/2557
33 VJC บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์ สต๊อค จำกัด 01/06/2557
34 BTN สายการบินภูฐานแอร์ไลน์ (บริษัท ทาชิ แอร์ จำกัด) 01/05/2557
35 UAE สายการบินเอมิเรตส์ 01/01/2557
36 MSR อียิปต์แอร์ 01/01/2557
37 RNA บริษัท เนปาล แอร์ไลน์ 01/01/2557
38 KAC บริษัท สายการบินคูเวต คอร์เปอเรชั่น 01/01/2557
39 SLK บริษัท ซิลค์แอร์ (สิงคโปร์) ไพรเวท จำกัด 01/01/2557
40 KAL สายการบิน เกาหลี 01/01/2557
41 KLM เคแอลเอ็ม รอยัล ดัทช์ แอร์ไลน์ 01/01/2557
42 GFA บริษัท กัลฟ แอร์ บี.เอส.ซี จำกัด 01/01/2557
43 GIA การูด้า อินโดนีเซีย แอร์เวย์ 01/01/2557
44 QFA แควนตัส แอร์เวย์ จำกัด 01/01/2557
45 BOX สายการบิน แอโรว์โลจิค จีเอ็มบีเอช 01/01/2557
46 LAO สายการบินลาว 01/01/2557
47 RBA รอยัล บรูไน แอร์ไลน์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/01/2557
48 MAB มาเลเซีย แอร์ไลน์ส เบอร์ฮัด 01/01/2557
49 JAL บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2557
50 RJA อาเลีย-เดอะรอยัล จอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส 01/01/2557