ติดต่อเจ้าหน้าที่

การสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้น

คุณเปรมจิต วรมิศร์
สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
โทรศัพท์ (66) 2287-8153 โทรสาร (66) 2287-8323
e-mail address: premjit.vo@aerothai.co.th

การชำระเงิน/ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ/การจัดสรรหุ้น

คุณปราง พงษ์เพ็ชร์
กองบัญชีและรายได้
โทรศัพท์ (66) 2285-9245 โทรสาร (66) 2285-9203
e-mail address: accounts@aerothai.co.th

การให้บริการระบบวิทยุสื่อสารสำหรับธุรกิจการบินและพลังงาน

คุณบัญญัติ ท้วมสุข / คุณสมคิด พูนสุขวัฒนา
กองบริการระบบวิทยุสื่อสาร
โทรศัพท์ (66) 2131-3722, 2131-3723 โทรสาร (66) 2131-3670 ถึง 71
e-mail address: banyat.tu@aerothai.co.th / somkit.po@aerothai.co.th