รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2564 is 92.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2564 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 92 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
1 AAR อาเซียน่า แอร์ไลน์ส 01/06/2534
2 AFL แอโรฟลอต รัสเซียน แอร์ไลน์ส 05/10/2516
3 AFR แอร์ฟร้านซ์ 01/08/2501
4 AHK แอร์ ฮ่องกง จำกัด 04/03/2546
5 AIC แอร์ อินเดีย 31/10/2553
6 AIQ บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด 03/02/2547
7 ALK บริษัท ศรีลังกัน แอร์ไลน์ จำกัด 01/09/2522
8 AMU แอร์มาเก๊า จำกัด 24/07/2549
9 ANA บริษัท ออลนิปปอน แอร์เวย์ส จำกัด 01/12/2533
10 AUA ออสเตรียน แอร์ไลน์ เอจี 01/10/2533
11 AWQ อินโดนีเชีย แอร์ เอเชีย 01/02/2551
12 AXM แอร์ เอเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี 08/12/2546
13 BAW บริษัท การบินบริติช แอร์เวย์ จำกัด (มหาชน) 21/02/2499
14 BBC บิมาน บังคลาเทศ แอร์ไลน์ส 23/11/2517
15 BKP บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 01/11/2532
16 BOX สายการบิน แอโรว์โลจิค จีเอ็มบีเอช 01/01/2557
17 BTN สายการบินภูฐานแอร์ไลน์ (บริษัท ทาชิ แอร์ จำกัด) 01/05/2557
18 CAL บริษัท ไชน่า แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2512
19 CBG กวางซี เบบู กลัฟ แอร์ไลน์ 02/07/2562
20 CCA แอร์ ไชน่า ลิมิเต็ด 14/08/2537
21 CEB เซบู แปซิฟิก แอร์ 14/12/2549
22 CES ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ส 01/06/2546
23 CKK ไชน่า คาร์โก้ แอร์ไลน์ 01/12/2553
24 CLX คาโกลักซ์ แอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. 01/01/2533
25 CPA คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส 12/04/2491
26 CQH สปริง แอร์ไลน์ส 10/08/2555
27 CRK ฮ่องกง แอร์ไลน์ส จำกัด 01/02/2554
28 CSC เสฉวน แอร์ไลน์ส 01/10/2557
29 CSH เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ส 01/05/2554
30 CSN สายการบิน ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ 22/10/2529
31 CSZ บริษัท เซินเจิ้น แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2558
32 CXA สายการบินเซียเหมิน 01/07/2561
33 DKH บริษัท จุนเหยา แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2556
34 DLH สายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า เยอรมัน แอร์ไลน์ 27/10/2502
35 DQA สายการบิน มัลดิเวียน 28/04/2559
36 DRK ดรุ๊ก แอร์ 01/10/2534
37 ETD เอทิฮัด แอร์เวย์ส 01/04/2547
38 ETH สายการบิน เอธิโอเปียน คอร์เปอเรชั่น 01/08/2534
39 EVA อี วี เอ แอร์เวย์ คอร์ปอร์เรชั่น 01/01/2533
40 FDX เฟดเดอรัล เอ็กเพรส คอร์ปอร์เรชั่น 01/01/2533
41 FIN ฟินแอร์ โอ วาย เจ 01/03/2534
42 GFA บริษัท กัลฟ แอร์ บี.เอส.ซี จำกัด 01/01/2557
43 GIA การูด้า อินโดนีเซีย แอร์เวย์ 01/01/2557
44 HKC ฮ่องกง แอร์ คาร์โก้ แคริเออร์ จำกัด 01/05/2561
45 HKE บริษัท ฮ่องกง เอ็กเพรส แอร์เวย์ส จำกัด 01/11/2557
46 HVN เวียดนาม แอร์ไลน์ เจเอสซี 01/12/2552
47 IGO อินเตอร์โกลบ เอวิเอชั่น จำกัด 08/09/2554
48 IRM มาฮาน แอร์ 01/07/2543
49 JAL บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2557
50 JJA เจจู แอร์ 01/08/2552