รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 112.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 112 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
1 AAR อาเซียน่า แอร์ไลน์ส 01/06/2534
2 AFL แอโรฟลอต รัสเซียน แอร์ไลน์ส 05/10/2516
3 AFR แอร์ฟร้านซ์ 01/08/2501
4 AHK แอร์ ฮ่องกง จำกัด 04/03/2546
5 AIC แอร์ อินเดีย 31/10/2553
6 AIQ บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด 03/02/2547
7 ALK บริษัท ศรีลังกัน แอร์ไลน์ จำกัด 01/09/2522
8 AMU แอร์มาเก๊า จำกัด 24/07/2549
9 ANA บริษัท ออลนิปปอน แอร์เวย์ส จำกัด 01/12/2533
10 APJ พีช เอวิเอชั่น ลิมิเต็ด 01/09/2560
11 AUA ออสเตรียน แอร์ไลน์ เอจี 01/10/2533
12 AWQ อินโดนีเชีย แอร์ เอเชีย 01/02/2551
13 AXM แอร์ เอเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี 08/12/2546
14 BAW บริษัท การบินบริติช แอร์เวย์ จำกัด (มหาชน) 21/02/2499
15 BBC บิมาน บังคลาเทศ แอร์ไลน์ส 23/11/2517
16 BKP บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 01/11/2532
17 BOX สายการบิน แอโรว์โลจิค จีเอ็มบีเอช 01/01/2557
18 BTN สายการบินภูฐานแอร์ไลน์ (บริษัท ทาชิ แอร์ จำกัด) 01/05/2557
19 CAL บริษัท ไชน่า แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2512
20 CBG กวางซี เบบู กลัฟ แอร์ไลน์ 02/07/2562
21 CCA แอร์ ไชน่า ลิมิเต็ด 14/08/2537
22 CDG สายการบินซานตง แอร์ไลน์ส 01/08/2559
23 CEB เซบู แปซิฟิก แอร์ 14/12/2549
24 CES ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ส 01/06/2546
25 CHH ไห่หนาน แอร์ไลน์ โฮลดิ้ง คอมพานี ลิมิเต็ด 01/10/2554
26 CKK ไชน่า คาร์โก้ แอร์ไลน์ 01/12/2553
27 CLX คาโกลักซ์ แอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. 01/01/2533
28 CPA คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส 12/04/2491
29 CQH สปริง แอร์ไลน์ส 10/08/2555
30 CRK ฮ่องกง แอร์ไลน์ส จำกัด 01/02/2554
31 CSC เสฉวน แอร์ไลน์ส 01/10/2557
32 CSH เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ส 01/05/2554
33 CSN สายการบิน ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ 22/10/2529
34 CSZ บริษัท เซินเจิ้น แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2558
35 CXA สายการบินเซียเหมิน 01/07/2561
36 DKH บริษัท จุนเหยา แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2556
37 DLH สายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า เยอรมัน แอร์ไลน์ 27/10/2502
38 DQA สายการบิน มัลดิเวียน 28/04/2559
39 DRK ดรุ๊ก แอร์ 01/10/2534
40 EPA ดงไห่ แอร์ไลน์ 01/01/2563
41 ESR อีสตาร์ เจ็ท 01/05/2555
42 ETD เอทิฮัด แอร์เวย์ส 01/04/2547
43 ETH สายการบิน เอธิโอเปียน คอร์เปอเรชั่น 01/08/2534
44 EVA อี วี เอ แอร์เวย์ คอร์ปอร์เรชั่น 01/01/2533
45 FDX เฟดเดอรัล เอ็กเพรส คอร์ปอร์เรชั่น 01/01/2533
46 FIN ฟินแอร์ โอ วาย เจ 01/03/2534
47 GFA บริษัท กัลฟ แอร์ บี.เอส.ซี จำกัด 01/01/2557
48 GIA การูด้า อินโดนีเซีย แอร์เวย์ 01/01/2557
49 GOW โก แอร์ไลน์ส (อินเดีย) ไพรเวท ลิมิเต็ด 01/07/2562
50 HDA บริษัท ฮ่องกง ดรากอน แอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2551