รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 112.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 112 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
1 VJC บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์ สต๊อค จำกัด 01/06/2557
2 UZB อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ส 01/11/2543
3 UPS บริษัท ยูไนเต็ด พาร์เซิล เซอร์วิส จำกัด 01/03/2547
4 UBG ยูเอส บังคลา แอร์ไลน์ส 04/08/2560
5 UBA บ. เมียนมาร์ แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 21/05/2559
6 UAE สายการบินเอมิเรตส์ 01/01/2557
7 TWB บริษัท ทีเวย์ แอร์ จำกัด 14/10/2554
8 TVJ บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด 16/12/2559
9 TLM บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด 01/11/2557
10 THY เตอรกิช แอร์ไลน์ อินค์ 01/12/2535
11 THD บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 11/07/2557
12 THA บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 05/05/2495
13 TGW สกู๊ต ไทเกอร์แอร์ พีทีอี จำกัด 01/08/2549
14 TAX บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด 18/09/2557
15 SWR สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ ไลน์ส 01/04/2545
16 SVR อูราล แอร์ไลน์ส 01/02/2560
17 SLK บริษัท ซิลค์แอร์ (สิงคโปร์) ไพรเวท จำกัด 01/01/2557
18 SIA สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส 01/11/2546
19 SEJ สไปซ์เจ็ท จำกัด 01/03/2559
20 SBI ไซบีเรีย แอร์ไลน์ส 01/12/2546
21 RNA บริษัท เนปาล แอร์ไลน์ 01/01/2557
22 RLH รุ่ยลี่ แอร์ไลน์ส 01/08/2561
23 RJA อาเลีย-เดอะรอยัล จอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส 01/01/2557
24 RGE รีเจ้นท์ แอร์เวย์ 01/05/2558
25 REU แอร์ ออสทราล 02/04/2554
26 RBA รอยัล บรูไน แอร์ไลน์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/01/2557
27 QTR บริษัท กาตาร์ แอร์เวย์ส 01/02/2544
28 QFA แควนตัส แอร์เวย์ จำกัด 01/01/2557
29 PIC บริษัท เจ็ทสตาร์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เอวิเอชั่น จอยท์สต็อค 11/01/2558
30 PAL ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ 01/08/2544
31 OMA โอมาน แอร์ (เอสเอโอซี) 01/05/2551
32 OKA บริษัท โอเค แอร์ไลน์ส จำกัด 01/11/2558
33 NWS นอร์ดวินด์ แอร์ไลน์ส 01/07/2560
34 NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 23/07/2547
35 NCA บริษัท นิปปอน คาร์โก้ แอร์ไลน์ส จำกัด 06/11/2532
36 MXD มาลินโด้ แอร์เวย์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/03/2559
37 MSR อียิปต์แอร์ 01/01/2557
38 MMA เมียนมาร์ แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล 15/08/2536
39 MKR บริษัท หลานเหมย แอร์ไลน์ส (แคมโบเดีย) จำกัด 01/08/2561
40 MAB มาเลเซีย แอร์ไลน์ส เบอร์ฮัด 01/01/2557
41 LKE บริษัท ยูนนาน ลัคกี้ แอร์ จำกัด 01/01/2560
42 LAO สายการบินลาว 01/01/2557
43 KZR บริษัท แอร์ แอสตาน่า จอยท์ สต็อก จำกัด 01/06/2550
44 KQA เคนย่า แอร์เวย์ส พีแอลซี 01/03/2548
45 KNA คุนหมิง แอร์ไลน์ส 01/02/2561
46 KMI บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด 01/02/2558
47 KME คัมโบเดีย แอร์เวย์ 01/08/2562
48 KLM เคแอลเอ็ม รอยัล ดัทช์ แอร์ไลน์ 01/01/2557
49 KAL สายการบิน เกาหลี 01/01/2557
50 KAC บริษัท สายการบินคูเวต คอร์เปอเรชั่น 01/01/2557