รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 112.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 112 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
1 CPA คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส 12/04/2491
2 THA บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 05/05/2495
3 BAW บริษัท การบินบริติช แอร์เวย์ จำกัด (มหาชน) 21/02/2499
4 AFR แอร์ฟร้านซ์ 01/08/2501
5 DLH สายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า เยอรมัน แอร์ไลน์ 27/10/2502
6 CAL บริษัท ไชน่า แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2512
7 AFL แอโรฟลอต รัสเซียน แอร์ไลน์ส 05/10/2516
8 BBC บิมาน บังคลาเทศ แอร์ไลน์ส 23/11/2517
9 ALK บริษัท ศรีลังกัน แอร์ไลน์ จำกัด 01/09/2522
10 CSN สายการบิน ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ 22/10/2529
11 BKP บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 01/11/2532
12 NCA บริษัท นิปปอน คาร์โก้ แอร์ไลน์ส จำกัด 06/11/2532
13 CLX คาโกลักซ์ แอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. 01/01/2533
14 EVA อี วี เอ แอร์เวย์ คอร์ปอร์เรชั่น 01/01/2533
15 FDX เฟดเดอรัล เอ็กเพรส คอร์ปอร์เรชั่น 01/01/2533
16 AUA ออสเตรียน แอร์ไลน์ เอจี 01/10/2533
17 ANA บริษัท ออลนิปปอน แอร์เวย์ส จำกัด 01/12/2533
18 FIN ฟินแอร์ โอ วาย เจ 01/03/2534
19 AAR อาเซียน่า แอร์ไลน์ส 01/06/2534
20 ETH สายการบิน เอธิโอเปียน คอร์เปอเรชั่น 01/08/2534
21 DRK ดรุ๊ก แอร์ 01/10/2534
22 THY เตอรกิช แอร์ไลน์ อินค์ 01/12/2535
23 MMA เมียนมาร์ แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล 15/08/2536
24 CCA แอร์ ไชน่า ลิมิเต็ด 14/08/2537
25 IRM มาฮาน แอร์ 01/07/2543
26 UZB อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ส 01/11/2543
27 QTR บริษัท กาตาร์ แอร์เวย์ส 01/02/2544
28 PAL ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ 01/08/2544
29 SWR สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ ไลน์ส 01/04/2545
30 AHK แอร์ ฮ่องกง จำกัด 04/03/2546
31 CES ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ส 01/06/2546
32 SIA สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส 01/11/2546
33 SBI ไซบีเรีย แอร์ไลน์ส 01/12/2546
34 AXM แอร์ เอเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี 08/12/2546
35 AIQ บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด 03/02/2547
36 UPS บริษัท ยูไนเต็ด พาร์เซิล เซอร์วิส จำกัด 01/03/2547
37 ETD เอทิฮัด แอร์เวย์ส 01/04/2547
38 NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 23/07/2547
39 KQA เคนย่า แอร์เวย์ส พีแอลซี 01/03/2548
40 AMU แอร์มาเก๊า จำกัด 24/07/2549
41 TGW สกู๊ต ไทเกอร์แอร์ พีทีอี จำกัด 01/08/2549
42 CEB เซบู แปซิฟิก แอร์ 14/12/2549
43 KZR บริษัท แอร์ แอสตาน่า จอยท์ สต็อก จำกัด 01/06/2550
44 HDA บริษัท ฮ่องกง ดรากอน แอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2551
45 AWQ อินโดนีเชีย แอร์ เอเชีย 01/02/2551
46 JST เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส พีทีวาย จำกัด 24/03/2551
47 OMA โอมาน แอร์ (เอสเอโอซี) 01/05/2551
48 JSA เจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส พี ที อี จำกัด 01/02/2552
49 JJA เจจู แอร์ 01/08/2552
50 HVN เวียดนาม แอร์ไลน์ เจเอสซี 01/12/2552