รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 112.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 112 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
1 ETH สายการบิน เอธิโอเปียน คอร์เปอเรชั่น 01/08/2534
2 KQA เคนย่า แอร์เวย์ส พีแอลซี 01/03/2548
3 JCC บริษัท เจซี (แคมโบเดีย) อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2561
4 CEB เซบู แปซิฟิก แอร์ 14/12/2549
5 PIC บริษัท เจ็ทสตาร์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เอวิเอชั่น จอยท์สต็อค 11/01/2558
6 AMU แอร์มาเก๊า จำกัด 24/07/2549
7 AAR อาเซียน่า แอร์ไลน์ส 01/06/2534
8 MKR บริษัท หลานเหมย แอร์ไลน์ส (แคมโบเดีย) จำกัด 01/08/2561
9 AIC แอร์ อินเดีย 31/10/2553
10 DQA สายการบิน มัลดิเวียน 28/04/2559
11 MMA เมียนมาร์ แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล 15/08/2536
12 GIA การูด้า อินโดนีเซีย แอร์เวย์ 01/01/2557
13 KMI บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด 01/02/2558
14 ALK บริษัท ศรีลังกัน แอร์ไลน์ จำกัด 01/09/2522
15 FDX เฟดเดอรัล เอ็กเพรส คอร์ปอร์เรชั่น 01/01/2533
16 KAL สายการบิน เกาหลี 01/01/2557
17 UBA บ. เมียนมาร์ แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 21/05/2559
18 HDA บริษัท ฮ่องกง ดรากอน แอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2551
19 ETD เอทิฮัด แอร์เวย์ส 01/04/2547
20 OMA โอมาน แอร์ (เอสเอโอซี) 01/05/2551
21 CDG สายการบินซานตง แอร์ไลน์ส 01/08/2559
22 LKE บริษัท ยูนนาน ลัคกี้ แอร์ จำกัด 01/01/2560
23 AXM แอร์ เอเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี 08/12/2546
24 AIQ บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด 03/02/2547
25 CSN สายการบิน ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ 22/10/2529
26 CQH สปริง แอร์ไลน์ส 10/08/2555
27 TVJ บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด 16/12/2559
28 MXD มาลินโด้ แอร์เวย์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/03/2559
29 CHH ไห่หนาน แอร์ไลน์ โฮลดิ้ง คอมพานี ลิมิเต็ด 01/10/2554
30 LAO สายการบินลาว 01/01/2557
31 THY เตอรกิช แอร์ไลน์ อินค์ 01/12/2535
32 CSZ บริษัท เซินเจิ้น แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2558
33 JNA จิน แอร์ 01/05/2553
34 JAL บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2557
35 PAL ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ 01/08/2544
36 TWB บริษัท ทีเวย์ แอร์ จำกัด 14/10/2554
37 DKH บริษัท จุนเหยา แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2556
38 AWQ อินโดนีเชีย แอร์ เอเชีย 01/02/2551
39 ANA บริษัท ออลนิปปอน แอร์เวย์ส จำกัด 01/12/2533
40 SEJ สไปซ์เจ็ท จำกัด 01/03/2559
41 CXA สายการบินเซียเหมิน 01/07/2561
42 HKE บริษัท ฮ่องกง เอ็กเพรส แอร์เวย์ส จำกัด 01/11/2557
43 UPS บริษัท ยูไนเต็ด พาร์เซิล เซอร์วิส จำกัด 01/03/2547
44 HXA สายการบิน ไชน่า เอ็กซ์เพรส แอร์ไลน์ส 01/09/2562
45 RNA บริษัท เนปาล แอร์ไลน์ 01/01/2557
46 RGE รีเจ้นท์ แอร์เวย์ 01/05/2558
47 EPA ดงไห่ แอร์ไลน์ 01/01/2563
48 UZB อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ส 01/11/2543
49 AFR แอร์ฟร้านซ์ 01/08/2501
50 JSA เจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส พี ที อี จำกัด 01/02/2552