รายชื่อผู้ถือหุ้น

Primary tabs

Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) is a state enterprise under the Ministry of Transport. It was founded in 1948 by airlines with the consent of the Royal Thai Government to provide air traffic control and aeronautical communication services for airline operations. Later in 1963, the Government acquired the majority of the Company's share capital from the founding airlines thereby altering the Company's status to that of a State Enterprise.The Company's 6,600,000 registered shares, with a total value of Baht 660,000,000 are divided into two categories: A total of 6,000,000 A-shares held by the Government, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 600,000,000. A total of 600,000 B-shares held by member airlines, each valued at Baht 100 fully paid at Baht 60,000,000. The total number of member airlines in 2563 is 112.
เมื่อปี พ.ศ.2491 รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทสายการบินต่างๆ ร่วมออกทุน ดำเนินการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2506 รัฐบาลได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่คืนจากบริษัทสายการบิน บริษัทฯ จึงมีสภาพเป็น รัฐวิสาหกิจนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 660,000,000.- บาท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้น ก. รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 600,000,000.- บาท หุ้น ข. บริษัทสายการบินต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นเงิน 60,000,000 บาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีสายการบินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 112 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ รหัส ชื่อบริษัท วันที่เป็นสมาชิก
1 CBG กวางซี เบบู กลัฟ แอร์ไลน์ 02/07/2562
2 GIA การูด้า อินโดนีเซีย แอร์เวย์ 01/01/2557
3 KME คัมโบเดีย แอร์เวย์ 01/08/2562
4 CPA คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส 12/04/2491
5 CLX คาโกลักซ์ แอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. 01/01/2533
6 KNA คุนหมิง แอร์ไลน์ส 01/02/2561
7 JNA จิน แอร์ 01/05/2553
8 EPA ดงไห่ แอร์ไลน์ 01/01/2563
9 DRK ดรุ๊ก แอร์ 01/10/2534
10 NWS นอร์ดวินด์ แอร์ไลน์ส 01/07/2560
11 UBA บ. เมียนมาร์ แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 21/05/2559
12 GFA บริษัท กัลฟ แอร์ บี.เอส.ซี จำกัด 01/01/2557
13 QTR บริษัท กาตาร์ แอร์เวย์ส 01/02/2544
14 BKP บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 01/11/2532
15 BAW บริษัท การบินบริติช แอร์เวย์ จำกัด (มหาชน) 21/02/2499
16 THA บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 05/05/2495
17 DKH บริษัท จุนเหยา แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2556
18 SLK บริษัท ซิลค์แอร์ (สิงคโปร์) ไพรเวท จำกัด 01/01/2557
19 TWB บริษัท ทีเวย์ แอร์ จำกัด 14/10/2554
20 NCA บริษัท นิปปอน คาร์โก้ แอร์ไลน์ส จำกัด 06/11/2532
21 LKE บริษัท ยูนนาน ลัคกี้ แอร์ จำกัด 01/01/2560
22 UPS บริษัท ยูไนเต็ด พาร์เซิล เซอร์วิส จำกัด 01/03/2547
23 ALK บริษัท ศรีลังกัน แอร์ไลน์ จำกัด 01/09/2522
24 KAC บริษัท สายการบินคูเวต คอร์เปอเรชั่น 01/01/2557
25 NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 23/07/2547
26 MKR บริษัท หลานเหมย แอร์ไลน์ส (แคมโบเดีย) จำกัด 01/08/2561
27 ANA บริษัท ออลนิปปอน แอร์เวย์ส จำกัด 01/12/2533
28 HDA บริษัท ฮ่องกง ดรากอน แอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2551
29 HKE บริษัท ฮ่องกง เอ็กเพรส แอร์เวย์ส จำกัด 01/11/2557
30 KMI บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด 01/02/2558
31 JCC บริษัท เจซี (แคมโบเดีย) อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ จำกัด 01/10/2561
32 JAL บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด 01/01/2557
33 PIC บริษัท เจ็ทสตาร์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เอวิเอชั่น จอยท์สต็อค 11/01/2558
34 CSZ บริษัท เซินเจิ้น แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2558
35 RNA บริษัท เนปาล แอร์ไลน์ 01/01/2557
36 VJC บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์ สต๊อค จำกัด 01/06/2557
37 KZR บริษัท แอร์ แอสตาน่า จอยท์ สต็อก จำกัด 01/06/2550
38 OKA บริษัท โอเค แอร์ไลน์ส จำกัด 01/11/2558
39 CAL บริษัท ไชน่า แอร์ไลน์ จำกัด 01/08/2512
40 TVJ บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด 16/12/2559
41 AIQ บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด 03/02/2547
42 TLM บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด 01/11/2557
43 THD บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 11/07/2557
44 TAX บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด 18/09/2557
45 BBC บิมาน บังคลาเทศ แอร์ไลน์ส 23/11/2517
46 APJ พีช เอวิเอชั่น ลิมิเต็ด 01/09/2560
47 FIN ฟินแอร์ โอ วาย เจ 01/03/2534
48 PAL ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ 01/08/2544
49 MXD มาลินโด้ แอร์เวย์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 01/03/2559
50 IRM มาฮาน แอร์ 01/07/2543